Công Ty Bất Động Sản Tân Long jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 6 jobs
Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long
Hà Nội
  • Đã làm việc tại các vị trí pháp chế doanh nghiệp (ưu tiên ứng viên đã làm pháp chế tại các doanh nghiệp bất động sản) hoặc làm việc tại các đơn vị tư vấn về bất…
Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long
Hà Nội
30.000.000 VNĐ một tháng
  • Quản lý điều hành, toàn bộ hoạt động kinh doanh Bất động sản về các dự án nghỉ dưỡng của Công ty.
  • Giám sát, đôn đốc nhân viên trong việc triển khai hoạt…
Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long
Hà Nội
12.000.000 VNĐ một tháng
  • Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động và hiệu quả hoạt động của thị trường bất động sản, từ đó tham mưu cho Giám đốc về lĩnh vực dịch vụ cho thuê và bán bất…
Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
  • Chăm sóc khách hàng của công ty.
  • Tìm kiếm khách hàng ( công ty cấp + tự tìm kiếm).
  • Là thành công của các bạn.
  • Quyền đầy đủ theo luật Việt Nam.
Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
  • Yêu thích công việc kinh doanh bất động sản.
  • Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của TPKD, GĐKD và BGĐ Công ty.
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Dịch Vụ Và Đầu tư Tân Long
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
  • Thiết kế logo, banner, pano, tờ rơi, thư mời, tờ gập, kẹp file và các ấn phẩm quảng cáo phục vụ cho công việc marketing, quảng cáo các dự án bất động sản của…
» Create your CV - It only takes a few seconds