Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Bất Động Sản Hoa Ban jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Nhân Viên Kế Toán kiêm Hành Chính Nhân Sự new

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
  • Hỗ trợ các công việc của các phòng, ban khác theo sự phân giao của Ban lãnh đạo Công ty.
  • Tổ chức các hoạt động team Building, Tiệc tất niên và các hoạt động tập…

Trưởng Ban Hành Chính Nhân Sự

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
  • Đề xuất, tổ chức cơ cấu hoạt động của Ban phù hợp theo chủ trương của Ban Lãnh đạo Công ty;
  • Là cầu nối giữa Ban lãnh đạo với người lao động trong Công ty, thay…

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự ( Ngành Hàng FMCG ) - Thu...

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • 10.Xây dựng định mức NSLĐ cho các Phòng ban trong Công ty, các dây chuyền sản xuất và xây dựng đơn giá tính lương sản phẩm cho các dây chuyền.

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty, Ban Giám đốc Công ty.
  • Xây dựng hoạt động gắn kết các thành viên công ty.
  • Lập ngân sách nhân sự;
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email