Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Bất Động Sản Hoa Ban jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Phó Tổng Giám Đốc Đầu Tư Phát Triển Dự Án Công ty con Tập Đo...

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp thị, phân phối sản phẩm bất động sản của Công ty;
  • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị Đầu tư Xây dựng…

Phó Tổng Giám Đốc Đầu Tư Phát Triển Dự Án

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
  • Xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp thị, phân phối sản phẩm bất động sản của Công ty;
  • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị Đầu tư Xây dựng…

We have removed 3 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.