Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện Công Nghiệp jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 923 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • 6.000.000 - 8.000.000 (Dựa trên hiệu quả công viêc thực tế).
22.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.
 • Nam, nữ tuổi đời từ 18-35.
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Chứng minh nhân dân (Photo và công chứng).
 • Cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Sổ hộ khẩu (Photo và công chứng).
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Nam, nữ tuổi đời từ 18 - 30 .
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Tốt nghiệp THPT, TC, CĐ, ĐH.
 • Hổ trợ đào tạo 2.500.000/10 ngày đào tạo.
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.
 • Nam, nữ tuổi đời từ 18-35.
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • 5.000.000 - 8.000.000 (Dựa trên hiệu quả công viêc thực tế).
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.
 • Nam, nữ tuổi đời từ 18-35.
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.
 • Nam, nữ tuổi đời từ 18-35.
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • 5.000.000 - 8.000.000 (Dựa trên hiệu quả công viêc thực tế).