Công Nhân Điện Công Nghiệp jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: RBOX (undo)
Job Type
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 59 jobs
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Nam/Nữ tốt nghiệp từ THPT trở lên.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Nam/Nữ tốt nghiệp từ THPT trở lên.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Nam/Nữ tốt nghiệp từ THPT trở lên.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Nam/Nữ tốt nghiệp từ THPT trở lên.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Có kiến thức về điện thoại/điện máy.
 • Giới thiệu và quảng bá sản phẩm của công ty.
 • Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Nam/Nữ tốt nghiệp từ THPT trở lên.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Nam/Nữ tốt nghiệp từ THPT trở lên.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Nam/Nữ tốt nghiệp từ THPT trở lên.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Nam/Nữ tốt nghiệp từ THPT trở lên.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Nam/Nữ tốt nghiệp từ THPT trở lên.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

We have removed 49 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds