Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện Công Nghiệp jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 131 jobs
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá nhân/ doanh nghiệp:
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Chuyên viên Khách hàng Cá Nhân.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Nữ (cao từ 1m58 trở lên);
 • Lập và triển khai kế hoạch thực hiện và xử lý các công việc cá nhân theo quy định.
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh…
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá nhân:
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn…
 • Thực hiện công tác nhân sự:
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Thực hiện các công việc khác.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá nhân:
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
 • Tổ chức thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng doanh nghiệp:
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách…
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công.
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá nhân:
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công…