Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 200 jobs
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
 • Yêu thích công nghệ, ham học hỏi, chịu khó tìm tòi cập nhật kiến thức công nghệ mới.
 • Hỗ trợ nhân viên bán hàng về kỹ thuật.
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
 • Phòng Nhân Sự Miền Trung.
 • Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng.
 • Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.
5.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
 • Phòng Nhân Sự Miền Trung.
 • Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng.
 • Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý, hỗ trợ nhân viên hoàn thành công việc.
 • Huấn luyện, đào tạo nhân viên có đày đủ năng lực hoàn thành công việc.
 • Phòng Nhân Sự Miền Trung.
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
 • Phòng Nhân Sự Miền Trung.
 • Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng.
 • Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp THPT Trở lên.
 • Yêu thích công nghệ, ham học hỏi, chịu khó tìm tòi cập nhật kiến thức công nghệ mới.
 • Hỗ trợ nhân viên bán hàng về kỹ thuật.
Hà Tĩnh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
 • Yêu thích công nghệ, ham học hỏi, chịu khó tìm tòi cập nhật kiến thức công nghệ mới.
 • Hỗ trợ nhân viên bán hàng về kỹ thuật.
Bình Dương
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
 • Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng.
 • Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.
 • Nam/Nữ, tuổi từ 18 – 27.
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc.
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
 • Yêu thích công nghệ, ham học hỏi, chịu khó tìm tòi cập nhật kiến thức công…
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
 • Yêu thích công nghệ, ham học hỏi, chịu khó tìm tòi cập nhật kiến thức công nghệ mới.
 • Hỗ trợ nhân viên bán hàng về kỹ thuật.