Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện Công Nghiệp jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 108 jobs
Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên;
 • Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc;
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo hoặc quản lý trực tiếp.
Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên;
 • Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc;
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo hoặc quản lý trực tiếp.
Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Vĩnh Long +11 locations
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…).
 • Được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để bạn nắm bắt…
Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Vĩnh Long +2 locations
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…).
 • Được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để bạn nắm bắt…
Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thành tạo tin học văn phòng & biết sử dụng các công cụ quản lý công việc.
 • Gọi điện thoại cho khách hàng theo danh sách công ty đã cung cấp để thẩm định thông…
Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
 • Tác phong tự tin, chuyên nghiệp, ngoại hình dễ nhìn.
 • Phụ trách quản lý thiết bị (Máy tính, điện thoại, tai nghe,v.v...):
Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Buôn Ma Thuột
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…).
 • Được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để bạn nắm bắt…
Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Các công việc khác theo sự phân công.
 • Bán hàng qua điện thoại:
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
 • Có kỹ năngtổ chức, sắp xếp công việc;
 • Có kỹ năng giải quyết vấn đề;
Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Cà Mau
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…).
 • Được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để bạn nắm bắt…
Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Tây Ninh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để bạn nắm bắt công việc, trong quá trình làm việc - được tham gia các khóa học do trung tâm đào tạo nội bộ…
Overall, how relevant are these jobs?