Công Nhân Điện jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 4 of 41,642 jobs
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bán Lẻ/Cửa Hàng,Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Thực hiện tiếp nhậntư vấn, giải đáp các thông tin liên quan đến sản phẩm…
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Nhân viên tư vấn dịch vụ truyền hình K+ (Hồ Chí Minh).
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bán Lẻ/Cửa Hàng,Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Thực hiện tiếp nhậntư vấn, giải đáp các thông tin liên quan đến sản phẩm…
 • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Nhân viên tư vấn dịch vụ truyền hình K+ (Hồ Chí Minh).
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Cam kết không áp doanh số.
 • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.
 • 6.0 00.000 - 8.000.000 (Dựa trên hiệu quả công việc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Nhân viên tư vấn dịch vụ truyền hình K+ (Hồ Chí Minh).
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Nhân viên tư vấn dịch vụ truyền hình K+ (Hồ Chí Minh).
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…
 • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.
 • 6.000.000 - 8.000.000 đ/tháng (Dựa trên hiệu quả công việc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng,Đào Tạo Bán Hàng.
 • Thực hiện tiếp nhậntư vấn, giải đáp các thông tin liên quan đến sản phẩm…
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng,Đào Tạo Bán Hàng.
 • Thực hiện tiếp nhậntư vấn, giải đáp các thông tin liên quan đến sản phẩm…
 • Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện, quản trị, kiến thức chuyên môn phục vụ công việc và phát triển toàn diện kỹ năng cá nhân.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Nhân viên tư vấn dịch vụ truyền hình K+ (Hồ Chí Minh).
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…
 • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.
 • 6.0 00.000 - 8.000.000 (Dựa trên hiệu quả công việc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty: