Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

nhân viên văn phòng

Công ty TNHH HoangDat
Vũng Tàu
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Là bộ phận nòng cốt của công ty.
  • Làm tại văn phong công ty theo giờ hành chính.
  • Báo cáo công việc hàng ngày cho quản lý bộ phận.
  • Quản lý dữ liệu khách hàng.

Nhân viên văn phòng

Công ty CS
Bắc Ninh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Hỗ trợ các công việc kế toán, nhân sự dưới sự hướng dẫn của quản lý.
  • [TP BẮC NINH]\_TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG.
  • Trên 1 năm về Nhân sự, Hành chính vp.
» Create your CV - It only takes a few seconds