Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
  • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.
  • 6.000.000 - 10.000.000 (Dựa trên hiệu quả công việc thực tế).
  • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
» Create your CV - It only takes a few seconds