Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Công Ty Chế Tạo Thiết Bị Điện OMEGA
Long Xuyên
10.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Mời khách hàng mua đồ điện Sopoka.
  • Bán hàng cho các đại lý,trên hệ thống đại lý có sẵn và mở mới.
  • Sắp Xếp, trưng bày hàng hóa tại các cửa hàng.
» Create your CV - It only takes a few seconds