Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 403 jobs
 • NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI 198 VIETTEL.
 • 5.000.000 - 7.000.000 (Dựa trên hiệu quả công viêc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI 198.
 • 5.000.000 - 7.000.000 (Dựa trên hiệu quả công viêc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Làm việc theo ca xoay.
 • NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI 198 VIETTEL.
 • 5.000.000 - 7.000.000 (Dựa trên hiệu quả công viêc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI 198 VIETTEL.
 • 5.000.000 - 7.000.000 (Dựa trên hiệu quả công viêc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • 5.000.000 - 20.000.000 (Dựa trên hiệu quả công viêc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI DI ĐỘNG VIETTEL.
 • 5.000.000 - 7.000.000 (Dựa trên hiệu quả công viêc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI DI ĐỘNG VIETTEL.
 • 5.000.000 - 7.000.000 (Dựa trên hiệu quả công viêc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • 5.000.000 - 20.000.000 (Dựa trên hiệu quả công viêc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
Thái Nguyên
 • Nhân viên Bán hàng/giao dịch.
 • Chế độ lương, thưởng, chính sách đãi ngộ công bằng dựa trên năng lực.
 • + Chịu trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo hoạt động hệ thống máy…
Công ty CP Tư vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt
Thái Nguyên
 • 30 công nhân cơ điện.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH Samkwang Vina.
 • Tuyển công nhân cho công ty TNHH SH Vina Hưng Yên.
 • + Bản sao giấy khai sinh công chứng.