Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Nhà máy kết cấu thép IPC Hưng Yên
Hưng Yên
7.000.000 - VNĐ8.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Tốt nghiệp chuyên ngành điện.
  • Được tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Công ty.
  • Sửa chữa MMTB bị hư hỏng, ưu tiên công việc trước sau kịp thời phục vụ…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?