Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Kỹ Thuật Viên Điện - Bộ Phận Điện Dự án

Xi Măng Xuân Thành Hà Nam
Hà Nam
  • Giám sát thi công các hạng mục về điện công trình, chiếu sáng.
  • Nam, Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành điện công nghiệp, điện tự động hóa,.
» Create your CV - It only takes a few seconds