Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân viên Thị trường thức ăn chăn nuôi

Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
Hà Nam
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
  • Ban Nhân sự Tập đoàn Dabaco Việt Nam - Email:
  • Đính kèm CV cá nhân, bằng tốt nghiệp scan).
» Create your CV - It only takes a few seconds