Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Thực Tập Điện Tử

THIRD PARTY QUALITY CONTROL COMPANY Intern - Thực...
Bình Dương
  • Yêu cầu của công việc.
  • Anh Khuyến, Số điện thoại:
  • Number of vacanvies - Số lượng nhân viên cần tuyển.
  • Được công ty hỗ trợ làm luận án nếu cần thiết.

Thực Tập Tư Vấn Tài Chính Doanh Nghiệp

Chailease International Leasing Co.,Ltd Intern - T...
Bình Dương
  • Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
  • Phương tiện đi lại, ăn trưa, phụ cấp điện thoại, trung thu, ngày 8/3, hiếu, hỷ, GYM…..
  • Du lịch đẳng cấp từ 4*.
» Create your CV - It only takes a few seconds