Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 9 of 3,218 jobs
Ðà Nẵng
 • Ban Hành chính Nhân sự - Chi nhánh Đà Nẵng Công ty CP Sữa Việt Nam.
 • Chịu được áp lực công việc cao.
 • Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm công việc thống kê, phân…
Tnhh Dae Young Harness Vina
Ðà Nẵng
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (Ưu tiên Quản trị kinh doanh, điện - điện tử...).
 • Chịu được áp lực công việc.
 • Khu công nghiệp Việt Hương ( Bình Dương).
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • 5.000.000 - 8.000.000 (Dựa trên hiệu quả công viêc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện, quản trị, kiến thức chuyên môn phục vụ công việc và phát triển toàn diện kỹ năng cá nhân.
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • 5.000.000 - 8.000.000 (Dựa trên hiệu quả công viêc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
Giấy Sài Gòn
Ðà Nẵng
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Công ty có giá trị văn hóa tinh thần tốt.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Thực hiện các công việc khi có yêu cầu của cấp trên.
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • 5.000.000 - 8.000.000 (Dựa trên hiệu quả công viêc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • 5.000.000 - 7.000.000 (Dựa trên hiệu quả công việc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
HTS VIệt Nam
Ðà Nẵng
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • điện thoại liên hệ.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu quản lý.
 • Quản lý team sơ chế hàng hoá.
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.
 • 6.000.000 - 10.000.000 (Dựa trên hiệu quả công việc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty: