Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 96 jobs
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan;
 • Cơ chế lương thưởng linh hoạt và khuyến khích sự phát triển của…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Có kiến thức chuyên môn về kinh tế, công nghệ.
 • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.
 • Lưu trữ và cập nhật các thông tin đào tạo của nhân viên trong công ty.
 • Nhiệt tình với công việc, có khả năng chịu áp lực công việc cao.
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan;
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan;
 • Cơ chế lương thưởng linh hoạt và khuyến khích sự phát triển của…
 • Công việc hành chính, xây dựng nhóm/team building.
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan;
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan;
 • Có kiến thức chuyên môn về ngoại ngữ hoặc xã hội, nhân văn, kinh…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên môn về kinh tế, công nghệ.
 • Sản phẩm, nhân sự, hiệu quả kinh doanh….
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Bản sao CMTND, bản sao giấy khai sinh;
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan;
 • Cơ chế lương thưởng linh hoạt và khuyến khích sự phát triển của…
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan;
 • Cơ chế lương thưởng linh hoạt và khuyến khích sự phát triển của…