Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 5 of 585 jobs
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 7.000.000 - 10.000.000 (Dựa trên hiệu quả công việc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm, chính sách dịch vụ…
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện, quản trị, kiến thức chuyên môn phục vụ công việc và phát triển toàn diện kỹ năng cá nhân.
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết trong công việc.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức,…
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
 • Công việc làm tại văn phòng công ty không phải đi thị trường.
 • Làm việc theo giờ hành chính.
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Chứng minh nhân dân (Photo và công chứng).
 • Sổ hộ khẩu (Photo và công chứng).
 • 5.000.000 - 8.000.000 (Dựa trên hiệu quả công viêc thực tế).
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện, quản trị, kiến thức chuyên môn phục vụ công việc và phát triển toàn diện kỹ năng cá nhân.
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện, quản trị, kiến thức chuyên môn phục vụ công việc và phát triển toàn diện kỹ năng cá nhân.
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.
 • 6.000.000 - 10.000.000 (Dựa trên hiệu quả công việc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.
 • 6.000.000 - 10.000.000 (Dựa trên hiệu quả công việc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty: