Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
 • Công việc làm tại văn phòng công ty không phải đi thị trường.
 • Nam/Nữ, tuổi từ 20 - 35.
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
 • Công việc làm tại văn phòng công ty không phải đi thị trường.
 • Làm việc theo giờ hành chính.
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
 • Công việc làm tại văn phòng công ty không phải đi thị trường.
 • Làm việc theo giờ hành chính.
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
 • Công việc làm tại văn phòng công ty không phải đi thị trường.
 • Nam / Nữ, tuổi từ 20 - 35.
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 1/ Quản lý điều hành công tác hành chính của công ty bao gồm:
 • Điều phối công tác hậu cần phục vụ các hoạt động đào tạo, sự kiện của công ty.
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • 1/ Quản lý điều hành công tác hành chính của công ty bao gồm:
 • Điều phối công tác hậu cần phục vụ các hoạt động đào tạo, sự kiện của công ty.
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • 1/ Quản lý điều hành công tác hành chính của công ty bao gồm:
 • Điều phối công tác hậu cần phục vụ các hoạt động đào tạo, sự kiện của công ty.
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
 • Công việc làm tại văn phòng công ty không phải đi thị trường.
 • Làm việc theo giờ hành chính.
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
 • Công việc làm tại văn phòng công ty không phải đi thị trường.
 • Nam / Nữ, tuổi từ 20 - 35.
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • 1/ Quản lý điều hành công tác hành chính của công ty bao gồm:
 • Điều phối công tác hậu cần phục vụ các hoạt động đào tạo, sự kiện của công ty.