Công Nhân Điện jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Bình Dương (undo) Trường Trung Tiểu Học Việt Anh (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 14 jobs
Trường Trung Tiểu Học Việt Anh
Bình Dương
 • NỘP HỒ SƠ CÔNG CHỨNG, NHÂN SỰ SẼ GỌI ĐIỆN PHỎNG VẤN.
 • THÔNG TIN YÊU CẦU CÔNG VIỆC.
 • Vị trí tuyển dụng NHÂN VIÊN Y TẾ.
 • Ngành nghề Y tế - dược.
Trường Trung Tiểu Học Việt Anh
Bình Dương
 • NỘP HỒ SƠ CÔNG CHỨNG, CÓ HÌNH MÀU 4*6, NHÂN SỰ SẼ GỌI ĐIỆN PHỎNG VẤN.
 • THÔNG TIN YÊU CẦU CÔNG VIỆC.
 • KHÔNG LIÊN HỆ QUA TIN NHẮN, ĐIỆN THOẠI.
 • Có KN ít nhất 1 năm.
Trường Trung Tiểu Học Việt Anh
Bình Dương
 • NỘP HỒ SƠ CÔNG CHỨNG, CÓ HÌNH MÀU 4*6, NHÂN SỰ SẼ GỌI ĐIỆN PHỎNG VẤN.
 • THÔNG TIN YÊU CẦU CÔNG VIỆC.
 • Vị trí tuyển dụng NHÂN VIÊN GIÁM THỊ (BAN KỶ LUẬT).
Trường Trung Tiểu Học Việt Anh
Bình Dương
 • NỘP HỒ SƠ CÔNG CHỨNG, CÓ HÌNH MÀU 4*6, NHÂN SỰ SẼ GỌI ĐIỆN PHỎNG VẤN.
 • Theo dõi thu – chi, công nợ, theo dõi quỹ tiền mặt, soạn Hợp đồng và bảng báo giá cho…
Trường Trung Tiểu Học Việt Anh
Bình Dương
 • Số điện thoại liên hệ:
 • THÔNG TIN YÊU CẦU CÔNG VIỆC.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân photo.
 • Vị trí tuyển dụng NHÂN VIÊN NUÔI TRẠI HEO.
 • Làm việc 8 tiếng một ngày.
Trường Trung Tiểu Học Việt Anh
Bình Dương
 • NỘP HỒ SƠ PHÔ TÔ CÔNG CHỨNG, NHÂN SỰ SẼ GỌI ĐIỆN PHỎNG VẤN.
 • THÔNG TIN YÊU CẦU CÔNG VIỆC.
 • Vị trí tuyển dụng NHÂN VIÊN TẠP VỤ.
 • Ngành nghề Giáo dục - Đào tạo.
Trường Trung Tiểu Học Việt Anh
Bình Dương
 • NỘP HỒ SƠ CÔNG CHỨNG, NHÂN SỰ SẼ GỌI ĐIỆN PHỎNG VẤN.
 • THÔNG TIN YÊU CẦU CÔNG VIỆC.
 • Chuyên môn Yêu cầu công việc:
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân photo.
Trường Trung Tiểu Học Việt Anh
Bình Dương
 • PHÒNG NHÂN SỰ SẼ GỌI ĐIỆN PHỎNG VẤN SAU KHI CÓ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ (CÔNG CHỨNG) CÓ HÌNH MÀU 4*6.
 • THÔNG TIN YÊU CẦU CÔNG VIỆC.
 • Vị trí tuyển dụng GIÁO VIÊN THỂ DỤC.
Trường Trung Tiểu Học Việt Anh
Bình Dương
 • PHÒNG NHÂN SỰ SẼ GỌI ĐIỆN PHỎNG VẤN SAU KHI CÓ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ (CÔNG CHỨNG) CÓ HÌNH MÀU 4*6.
 • THÔNG TIN YÊU CẦU CÔNG VIỆC.
 • Vị trí tuyển dụng GIÁO VIÊN NGỮ VĂN.
Trường Trung Tiểu Học Việt Anh
Bình Dương
 • PHÒNG NHÂN SỰ SẼ GỌI ĐIỆN PHỎNG VẤN SAU KHI CÓ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ (CÔNG CHỨNG) CÓ HÌNH MÀU 4*6.
 • THÔNG TIN YÊU CẦU CÔNG VIỆC.
 • Tham gia các hoạt động của nhà trường.