Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs
THỰC NGHIỆP KIM QUỐC LÂM
Vĩnh Phúc
  • Có hiểu biết về công việc hành chính nhân sự như bảo hiểm, an toàn lao động...
  • Làm các công việc hành chính, phụ giúp các bộ phận trong văn phòng và đặc biệt là…
THỰC NGHIỆP KIM QUỐC LÂM
Vĩnh Phúc
  • Công ty cân nhắc nâng lương theo năng lực,.
  • MỌi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0211 358 2368 hoặc 0362 858 345.
  • Xây dựng chứng nhận hàng mẫu.
THỰC NGHIỆP KIM QUỐC LÂM
Vĩnh Phúc
  • Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0211 358 2368 hoặc 0362 858 345.
  • Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0211 358 2368 hoặc…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds