Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
7.500.000 VNĐ một tháng
 • Đảm nhiệm và thúc đẩy việc bảo trì thiết bị sản xuất mô-đun LCD và chuẩn bị sản xuất cho mô hình máy mới.
 • Lập kế hoạch và xúc tiến kế hoạch bảo trì thiết bị…

Nhân Viên Kỹ Thuật Process

Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm về kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật xử lý mô-đun LCD (hoặc các thiết bị điện tử tương tự).
 • Thực hiện các hoạt động liên quan đến các mô-đun LCD.

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
 • Có kinh nghiệm phiên dịch trong công ty sản xuất thiết bị điện tử.
 • Dịch các tài liệu quản lý sản xuất từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại.

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
7.500.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm về quản lý sản xuất thiết bị điện tử.
 • Thực hiện các công việc thúc đẩy quy trình sản xuất mô-đun LCD.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

TRƯỞNG NHÓM SẢN XUẤT

Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm sản xuất trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử.
 • Thực hiện các công việc dưới sự quản lý của cấp trên trong quy trình sản xuất mô-đun LCD.

PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT PROCESS

Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
17.500.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm thực tế với công nghệ sản xuất mô-đun LCD và công nghệ xử lý (hoặc các thiết bị điện tử tương tự).
 • Thúc đẩy và lập kế hoạch chiến lược kỹ thuật.

PHÓ PHÒNG SẢN XUẤT KHỐI DP

Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
17.500.000 VNĐ một tháng
 • Hướng dẫn và đào tạo công nhân viên sản xuất.
 • Có kinh nghiệm thực tế trong quản lý sản xuất thiết bị điện tử.
 • Thúc đẩy các nhiệm vụ dưới quyền quản lý.

TRƯỞNG PHÒNG SẢN XUẤT KHỐI DP

Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
29.000.000 VNĐ một tháng
 • Có thể giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Nhật trong công việc.
 • Giải quyết yêu cầu, khiếu nại, các vấn đề khác của quản lý và nhân viên.
 • Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí.

PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT SMT

Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
17.500.000 VNĐ một tháng
 • Tất cả các công việc kỹ thuật cần thiết để vận hành dây chuyền sản xuất SMT.
 • Xây dựng và thúc đẩy các kế hoạch cải tiến để cải thiện năng lực xử lý dây chuyền…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?