Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
7.500.000 VNĐ một tháng
 • Đảm nhiệm và thúc đẩy việc bảo trì thiết bị sản xuất mô-đun LCD và chuẩn bị sản xuất cho mô hình máy mới.
 • Lập kế hoạch và xúc tiến kế hoạch bảo trì thiết bị…
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
17.600.000 VNĐ một tháng
 • Các hoạt động sau liên quan các mô-đun LCD như:
 • Lãnh đạo việc thực hiện các thao tác thiết bị kỹ thuật.
 • Thúc đẩy việc bảo trì thiết bị sản xuất mô-đun LCD và…
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm về kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật xử lý mô-đun LCD (hoặc các thiết bị điện tử tương tự).
 • Thực hiện các hoạt động liên quan đến các mô-đun LCD.
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
29.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện tất cả các hoạt động sản xuất cần thiết để vận hành dây chuyền sản xuất SMT.
 • Lập kế hoạch sản xuất và xúc tiến.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
29.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực phát triển thiết bị điện tử (3 năm trở lên).
 • Làm cầu nối giữa ban quản lý và nhân viên (những yêu cầu, khiếu nại, các vấn…
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
29.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý hoạt động của Phòng Kỹ thuật bao gồm nhân sự, hướng dẫn công việc, ngân sách.
 • Xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình k ỹ thuật của Công ty.
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
29.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các công việc chất lượng chung để vận hành dây chuyền sản xuất SMT.
 • Điều tra nguyên nhân và thúc đẩy các biện pháp đối phó khi có bất thường xảy ra…
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
17.500.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm thực tế với công nghệ sản xuất mô-đun LCD và công nghệ xử lý (hoặc các thiết bị điện tử tương tự).
 • Thúc đẩy và lập kế hoạch chiến lược kỹ thuật.
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
17.500.000 VNĐ một tháng
 • Tất cả các công việc kỹ thuật cần thiết để vận hành dây chuyền sản xuất SMT.
 • Xây dựng và thúc đẩy các kế hoạch cải tiến để cải thiện năng lực xử lý dây chuyền…
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
29.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện tất cả các nhiệm vụ kỹ thuật cần thiết để vận hành dây chuyền sản xuất SMT.
 • Xây dựng và thúc đẩy các kế hoạch cải tiến như nâng cao năng lực và năng…
» Create your CV - It only takes a few seconds