Công Nhân Điện jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hải Phòng (undo) Regina Miracle International Việt Nam (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 22 jobs
Easily apply
 • 1/ Mô tả công việc:
 • 2/ Yêu cầu công việc:
 • Để tránh tình trạng người lao động phải trả phí cho các đối tượng nặc danh công ty để trục lợi, lừa gạt người xin việc…
Easily apply
 • 1/ Mô tả công việc:
 • 2/ Yêu cầu công việc:
 • Để tránh tình trạng người lao động phải trả phí cho các đối tượng nặc danh công ty để trục lợi, lừa gạt người xin việc…
Easily apply
 • 1/ Mô tả công việc:
 • 2/ Yêu cầu công việc:
 • Để tránh tình trạng người lao động phải trả phí cho các đối tượng nặc danh công ty để trục lợi, lừa gạt người xin việc…
Easily apply
 • 1/ Mô tả công việc:
 • 2/ Yêu cầu công việc:
 • Để tránh tình trạng người lao động phải trả phí cho các đối tượng nặc danh công ty để trục lợi, lừa gạt người xin việc…
Easily apply
 • 1/ Mô tả công việc:
 • 2/ Yêu cầu công việc:
 • Để tránh tình trạng người lao động phải trả phí cho các đối tượng nặc danh công ty để trục lợi, lừa gạt người xin việc…
Easily apply
 • Đào tạo kỹ năng cho công nhân, giám sát công nhân trên chuyền tuân thủ lưu trình thao tác, kiểm soát chất lượng sản phẩm.
 • 1/ Mô tả công việc:
Easily apply
 • Đào tạo kỹ năng cho công nhân mới, sắp xếp chuyền hợp lý, điều chỉnh công nhân 3 chuyền.
 • 1/ Mô tả công việc:
 • 2/ Yêu cầu công việc:
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
Easily apply
 • Định kỳ tổ chức họp giao lưu với công nhân, kịp thời nắm bắt tình hình của công nhân, kịp thời giải đáp thắc mắc đồng thời đánh giá quá trình giám sát của các…
Easily apply
 • 1/ Mô tả công việc:
 • 2/ Yêu cầu công việc:
 • Để tránh tình trạng người lao động phải trả phí cho các đối tượng nặc danh công ty để trục lợi, lừa gạt người xin việc…
Easily apply
 • 1/ Mô tả công việc:
 • 2/ Yêu cầu công việc:
 • Để tránh tình trạng người lao động phải trả phí cho các đối tượng nặc danh công ty để trục lợi, lừa gạt người xin việc…