Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs
Nhật Bản
Hải Phòng
9.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến Cơ khí, Cơ điện tử, Chế tạo và lắp ráp máy, Điện - điện tử, Điện tự động công nghiệp, Tự động hóa,…
Nhật Bản
Hải Phòng
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Nhân viên chất lượng công đoạn.
 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến Cơ khí, Cơ điện tử, Chế tạo và lắp ráp máy, Điện - điện tử, Điện tự…
Nhật Bản
Hải Phòng
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Nghiệp vụ khác theo phân công công việc.
 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên nghành liên quan đến Cơ khí, cơ điện tử, điện, …).
Nhật Bản
Hải Phòng
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Hướng dẫn nhân viên thực hiện quy trình, công việc liên quan đến chế tạo, công đoạn tại chuyền.
 • Nhân viên kỹ thuật chế tạo cơ khí.
 • Đại học Nam Dưới 28 tuổi.
Nhật Bản
Hải Phòng
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • KỸ SƯ ĐIỆN, ĐIỆN TỰ ĐỘNG, CƠ ĐIỆN TỬ, CƠ KHÍ, TỰ ĐỘNG HÓA- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM VÀ NGOẠI NGỮ.
 • Nhân viên phát triển sản phẩm.
 • Nhân viên quản lý hàng ngoài.
Nhật Bản
Hải Phòng
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • QA, QC trong công ty sản xuất điện tử:
 • Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí/ Quản lý chất lượng / Điện, Điện tử / Cơ điện tử / Tự động hóa,...
Nhật Bản
Hải Phòng
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Các công việc khác liên quan đến điều kiện, công nghệ đúc khuôn, chế tạo khuôn mẫu.
 • Nhân viên QC - không yêu cầu kinh nghiệm và ngoại ngữ.
 • Nam/ nữ dưới 35 tuổi.
Nhật Bản
Hải Phòng
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Nhân viên kỹ thuật linh kiện.
 • Có khả năng đi công tác thường xuyên.
 • Ứng viên tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến Cơ khí, Cơ điện tử, Chế…
Nhật Bản
Hải Phòng
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Vận hành các máy công cụ, máy gia công cơ khí (máy CNC, máy xung điện EDM, máy phay Milling machine, máy gọt, máy cắt dây, ….).
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nhật Bản
Hải Phòng
6.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Công nhân làm việc tại công ty ;
 • Công nhân được tôn trọng và được đối xử nhân văn;
 • ) Công nhân vận hành và kiểm tra máy:
 • CMND (01 bản sao công chứng).