Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs
Nhật Bản
Hải Phòng
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • QA, QC trong công ty sản xuất điện tử:
 • Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí/ Quản lý chất lượng / Điện, Điện tử / Cơ điện tử / Tự động hóa,...
Nhật Bản
Hải Phòng
9.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Các công việc khác liên quan đến điều kiện, công nghệ đúc khuôn, chế tạo khuôn mẫu.
 • Nhân viên QC - không yêu cầu kinh nghiệm và ngoại ngữ.
 • Nam/ nữ dưới 35 tuổi.
Nhật Bản
Hải Phòng
9.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Nghiệp vụ khác theo phân công công việc.
 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên nghành liên quan đến Cơ khí, cơ điện tử, điện, …).
Nhật Bản
Hải Phòng
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • KỸ SƯ ĐIỆN, ĐIỆN TỰ ĐỘNG, CƠ ĐIỆN TỬ, CƠ KHÍ, TỰ ĐỘNG HÓA, ĐÓNG TÀU,...- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM VÀ NGOẠI NGỮ.
 • Nhân viên phát triển sản phẩm.
Nhật Bản
Hải Phòng
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Nhân viên quản lý chất lượng đầu vào IQC.
 • Ứng viên tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến Cơ khí, Cơ điện tử, Chế tạo máy, Vật lý,......
Nhật Bản
Hải Phòng
9.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Vận hành các máy công cụ, máy gia công cơ khí (máy CNC, máy xung điện EDM, máy phay Milling machine, máy gọt, máy cắt dây, ….).
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nhật Bản
Hải Phòng
9.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến Cơ khí, Cơ điện tử, Chế tạo và lắp ráp máy, Điện - điện tử, Điện tự động công nghiệp, Tự động hóa,…
Nhật Bản
Hải Phòng
9.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Hướng dẫn nhân viên thực hiện quy trình, công việc liên quan đến chế tạo, công đoạn tại chuyền.
 • Nhân viên kỹ thuật chế tạo cơ khí.
 • Sinh sống tại Hải Phòng.
Nhật Bản
Hải Phòng
9.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến Cơ khí, Cơ điện tử, Điện - điện tử, Điện tự động công nghiệp, Tự động hóa,...
 • Có khả năng đi công tác.
Nhật Bản
Hải Phòng
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • \_Nam, mới tốt nghiệp Đại học ngành điện tự động, kỹ thuật điện, cơ khí, máy móc.
 • Kỹ sư cơ khí hoặc điện - mới tốt nghiệp.
 • KCN Đình vũ - Hải Phòng.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?