Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 147 jobs
 • Lập và triển khai kế hoạch thực hiện và xử lý các công việc cá nhân theo quy định.
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh…
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá nhân/ doanh nghiệp…
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá nhân:
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn…
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Nữ (cao từ 1m58 trở lên);
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công…
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá nhân:
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công.
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá nhân:
 • Đã có thời gian công tác trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, PCCC.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Thực hiện các công việc khác.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công…