Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 12 jobs
Ðà Nẵng
Easily apply
  • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
  • Tuổi 24~30, tiếng Anh trung cấp.
Ðà Nẵng
Easily apply
  • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
  • Thiết kế banner, quảng cáo online.
» Create your CV - It only takes a few seconds