Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 788 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • District 10, Ho Chi Minh City.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • Provided (24 hour injury insurance).
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch công việc tốt, phân công công việc hợp lý, khoa học, đánh giá năng lực, hiệu quả làm việc của nhân viên;
 • J5657 - Công ty tuyển dụng:
Easily apply
 • Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • 12,000,000 VND ~ 15,000,000 VND.
Hải Phòng
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • AN HAI DISTRICT, HAI PHONG.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • District 7, Ho Chi Minh City.
 • J5869- Công ty tuyển dụng:
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
Đồng Nai
Easily apply
 • ・Lập kế hoạch nhân sự, đào tạo nhân sự.
 • ・Quản lý 5s công ty;
 • Ăn trưa miễn phí tại công ty.
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • Thu Duc District, Ho Chi Minh City.
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • Can Duoc District, Long An Province.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • District 3, Ho Chi Minh City.
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
Easily apply
 • Công tác trong và ngoài nước.
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Không cần đến công ty.
 • Liên lạc với trụ sở chính tại Trung Quốc, các công ty đối tác và nhà máy là khách hàng của công ty.
 • Tiếng Nhật N2 trở lên.
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Cung cấp thẻ sim, điện thoại công ty trong quá trình làm việc.
 • Quản lý nhân viên kinh doanh.
 • Đi du lịch cùng công ty.
 • Công ty về mua bán BĐS của Nhật.