Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 119 jobs
Hệ Thống Big C Việt Nam
Trà Vinh
4.000.000 VNĐ một tháng
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp.
 • Thưởng theo quy định của công ty.
 • Điện, gas, nước và nước thải,...
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thừa Thiên - Huế
4.000.000 VNĐ một tháng
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp.
 • Thưởng theo quy định của công ty.
 • Điện, gas, nước và nước thải,...
Hệ Thống Big C Việt Nam
Đồng Nai
4.500.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên các ngành điện, điện tử, điện lạnh.
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Hà Nội
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Máy phát điện, bộ lưu điện.
 • Mạng lưới cáp điện, điện thoại.
 • Tốt nghiệp trung cấp Kỹ Thuật trở lên, chuyên ngành điện công nghiệp/điện lạnh/ cơ khí….
Hệ Thống Big C Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Kỹ thuật điện điện công nghiệp, điện lạnh, điện nhẹ, cơ khí.
 • Máy phát điện, bộ lưu điện.
 • Mạng lưới cáp điện, điện thoại.
 • Điện, gas, nước và nước thải...
Hệ Thống Big C Việt Nam
Tiền Giang
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp.
 • Ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật (điện - điện lạnh).
Hệ Thống Big C Việt Nam
Ðà Nẵng
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Phụ trách tập hợp giấy nghỉ phép, xác nhận chấm công của ekip Plaza gửi Phòng Nhân sự.
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Lâm Đồng
 • Kỹ thuật điện (điện công nghiệp, điện lạnh, điện nhẹ);
 • Tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật trở lên, chuyên ngành điện công nghiệp/điện lạnh/cơ khí….
Hệ Thống Big C Việt Nam
Hà Nội
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Máy phát điện, bộ lưu điện.
 • Mạng lưới cáp điện, điện thoại.
 • Tốt nghiệp trung cấp Kỹ Thuật trở lên, chuyên ngành điện công nghiệp/điện lạnh/ cơ khí….
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ trách tập hợp giấy nghỉ phép, xác nhận chấm công của ekip Plaza gửi Phòng Nhân sự.
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý…