Công Nhân Điện jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hà Nội (undo) Giáo Dục Đại Dương (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 2 of 39 jobs
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
  • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
  • YÊU CẦU VỀ CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC.
  • Quản lý thời khóa biểu lên lớp, phân công giáo viên giảng dạy.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
  • YÊU CẦU VỀ CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC.
  • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
  • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
  • YÊU CẦU VỀ CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC.
  • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;

We have removed 26 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds