Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Quản lý các chi phí hành chính (Văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại, internet...).
  • Hợp đồng thuê nhà, công văn, quyết định...
  • Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds