Create your CV - It only takes a few seconds
Page 4 of 176 jobs
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Tư vấn và bán các sản phẩm điện thoại, máy tính, laptop, phụ kiện (các sản phẩm công ty kinh doanh)…qua trực tuyến/điện thoại.
  • Nam/Nữ từ 18 - 28 tuổi.
Hà Nội
Easily apply
  • Tư vấn và bán các sản phẩm điện thoại, máy tính, laptop, phụ kiện (các sản phẩm công ty kinh doanh)…qua điện thoại .
  • Tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng.

We have removed 144 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds