Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 97 jobs
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm công tác hành chính, quản trị văn phòng tại các công ty/tập đoàn có quy mô nhân sự tối thiểu 100 CBNV.
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác hành chính nhân sự tại các công ty có quy mô nhân sự tối thiểu 200 CBNV;
 • Tiếp nhận nhân sự và hội nhập nhân viên mới;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Chuyên viên, nhân viên văn phòng.
 • Kỹ năng tổ chức triển khai công việc;
 • Khả năng nhạy bén trong xử lý công việc;
 • Toàn thời gian cố định.
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Tiếp nhận và tổ chức phân công công việc cho nhân viên trong phòng;
 • Kỹ năng kiểm soát công việc và nhân sự;
 • Đã từng trực tiếp thực hiện các công tác như tổ chức…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Kỹ năng kiểm soát công việc và nhân sự;
 • Sẵn sàng đi công tác xa với thời gian dài theo yêu cầu công việc;
 • Kỹ năng tổ chức triển khai công việc;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc hợp lý, hiệu quả;
 • Quản lý, điều hành công tác công tác đào tạo phát triển nhân sự bao gồm:
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Công tác đánh giá nhân viên;
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm Giám đốc Nhân sự/PGĐ Nhân sự/Trưởng phòng Nhân sự/ Trưởng phòng ĐTNS tại các Công ty/Tập đoàn…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm Giám đốc Nhân sự/PGĐ Nhân sự/Trưởng phòng Nhân sự tại các Công ty/Tập đoàn kinh tế có quy mô từ 300 nhân sự trở lên;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác hành chính, quản trị văn phòng tại các công ty/tập đoàn có quy mô nhân sự tối thiểu 300 CBNV.
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm công tác lễ tân tại các công ty/tập đoàn có quy mô nhân sự tối thiểu 300 CBNV.
 • Kỹ năng tổ chức triển khai công việc;