Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 199 jobs
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Nhân viên chạy đồ (boy), nhân viên phục vụ (order), lễ tân (receptionist), tổ trưởng (captain), giám sát (Sup);
 • Khả năng nhạy bén trong xử lý công việc;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Khả năng nhạy bén trong xử lý công việc;
 • Theo ca và theo sự phân công của bộ phận;
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Kỹ năng tổ chức triển khai công việc;
 • Khả năng nhạy bén trong xử lý công việc;
 • Theo ca và theo sự phân công của bộ phận;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Thái Nguyên +1 location
Easily apply
 • Đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn PCCC;
 • Theo ca và theo sự phân công của bộ phận;
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Cán bộ công nhân viên nhà máy.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các Công ty sản xuất thủ công hoặc bán tự động.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Gắn bó với Tập đoàn;
DOJI
Đồng Tháp
Easily apply
 • Kỹ năng tổ chức triển khai công việc;
 • Khả năng nhạy bén trong xử lý công việc;
 • Quản lý đội ngũ nhân viên bán lẻ tại Trung tâm;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Nam Định
Easily apply
 • Phụ trách công tác Quỹ của Chi nhánh;
 • Kỹ năng tổ chức triển khai công việc;
 • Khả năng nhạy bén trong xử lý công việc;
 • Theo ca và theo sự phân công của bộ phận;
DOJI
Đồng Tháp
Easily apply
 • Kỹ năng tổ chức triển khai công việc;
 • Khả năng nhạy bén trong xử lý công việc;
 • Theo ca và theo sự phân công của bộ phận;
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
DOJI
Quảng Bình +2 locations
Easily apply
 • Kỹ năng tổ chức triển khai công việc;
 • Khả năng nhạy bén trong xử lý công việc;
 • Theo ca và theo sự phân công của bộ phận;
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
DOJI
Đồng Tháp
Easily apply
 • Khả năng nhạy bén trong xử lý công việc;
 • Theo ca và theo sự phân công của bộ phận;
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.