Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 199 jobs
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Kỹ năng tổ chức triển khai công việc;
 • Khả năng nhạy bén trong xử lý công việc;
 • Theo ca và theo sự phân công của bộ phận;
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Theo ca và theo sự phân công của bộ phận;
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
 • Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực…
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
 • Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Chuyên viên, nhân viên văn phòng.
 • Kỹ năng tổ chức triển khai công việc;
 • Khả năng nhạy bén trong xử lý công việc;
 • Toàn thời gian cố định.
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Thực hiện công tác tuyển dụng:
 • Chuyên viên, nhân viên văn phòng.
 • Kỹ năng tổ chức triển khai công việc;
 • Khả năng nhạy bén trong xử lý công việc;
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Kỹ năng tổ chức triển khai công việc;
 • Khả năng nhạy bén trong xử lý công việc;
 • Quản lý đội ngũ nhân viên bán lẻ tại Trung tâm;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Phụ trách công tác Quỹ của Chi nhánh;
 • Kỹ năng tổ chức triển khai công việc;
 • Khả năng nhạy bén trong xử lý công việc;
 • Theo ca và theo sự phân công của bộ phận;
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Kỹ năng tổ chức triển khai công việc;
 • Khả năng nhạy bén trong xử lý công việc;
 • Đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn PCCC;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Chuyên viên, nhân viên văn phòng.
 • Kỹ năng tổ chức triển khai công việc;
 • Khả năng nhạy bén trong xử lý công việc;
 • Toàn thời gian cố định.
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Có kinh nghiệm quản lý nhóm nhân viên trên 20 nhân sự.
 • Quản lý vận hành các công việc chung của chi nhánh;
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa…