Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 256 jobs
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Thành tích cá nhân được ghi nhận, khen thưởng xứng đáng.
 • Lộ trình được đào tạo lên QUẢN LÝ/GIÁM SÁT đối với những nhân sự tiềm năng và đạt kết quả tốt hoặc lên…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Thành tích cá nhân được ghi nhận, khen thưởng xứng đáng.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bán Lẻ/Cửa Hàng,Phát Triển Thị Trường.
 • Thử việc nhận 100% Lương.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Thành tích cá nhân được ghi nhận, khen thưởng xứng đáng.
 • Chăm sóc và khai thác hệ thống danh sách khách hàng đã có do Công ty giao.
 • Thử việc nhận 100% Lương.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Hưởng đầy đủ các chế độ phép năm, BHXH, BHYT, BHTN (Đối với nhân viên chính thức).
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bán Lẻ/Cửa Hàng,Chăm Sóc Khách Hàng,Giao…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Hưởng đầy đủ các chế độ phép năm, BHXH, BHYT, BHTN (Đối với nhân viên chính thức).
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bán Lẻ/Cửa Hàng,Chăm Sóc Khách Hàng,Giao…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Thành tích cá nhân được ghi nhận, khen thưởng xứng đáng.
 • Lộ trình được đào tạo lên Quản lý / Giám sát đối với những nhân sự tiềm năng và đạt kết quả tốt.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Vận hành các công việc liên quan đến kỹ thuật cơ - điện.
 • Quản lý cơ sở vật chất, hệ thống điện nước, PCCC, camera,...
 • Chính sách thưởng hấp dẫn:
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Không yêu cầu kinh nghiệm đối với những nhân sự có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt, hiểu công việc hoặc có kiến thức xã hội tốt.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bưu Chính Viễn Thông.
 • Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc.
 • KHÔNG SALE - KHÔNG BÁN HÀNG - KHÔNG DOANH SỐ.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bưu Chính Viễn Thông,Tổng Đài Viên.
 • Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc.
 • Phỏng vấn đi làm ngay.