Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 6 of 183 jobs
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bán Lẻ/Cửa Hàng,Chăm Sóc Khách Hàng,Hành chính Văn phòng,Nghiên Cứu Thị Trường,Phát Triển Thị Trường,Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán…
CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM 24-HOA SAO
Hà Nội
9.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • + Thực hiện công tác quản lý nhóm, đảm bảo chất lượng, thực hiện các công…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Các chế độ khác theo Luật định và theo quy định của Công ty.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Chăm Sóc Khách Hàng,Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng,Đào Tạo Bán…
CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM 24-HOA SAO
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Làm việc tại văn phòng, tương tác với khách hàng qua điện thoại.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • + Tiếp nhân các cuộc gọi đến của khách hàng.
 • Bàn,Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bảo Hiểm,Bưu Chính Viễn Thông,Chăm Sóc Khách Hàng,Du Lịch,Giáo Dục Mầm Non…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Thành tích cá nhân được ghi nhận, khen thưởng xứng đáng.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Chăm Sóc Khách Hàng,Hành chính Văn phòng,HRBP,Nội Dung,Phát Triển…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Chăm Sóc Khách Hàng,Tổng Đài Viên.
 • Tiếp nhận cuộc gọi và hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ của Viettel Pay liên quan đến hỗ…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Bắt đầu nhân việc được đào tạo và tính lương ngay từ ngày đầu tiên.
 • Nếu bạn có nguyện vọng gắn bó công việc lâu dài bạn sẽ được ký hợp đồng chính thức.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Nghiên Cứu Thị Trường,Phát Triển Thị Trường,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Gọi ra cho khách hàng để giới thiệu về sản phẩm sức khỏe của…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Làm việc tại văn phòng, tương tác với khách hàng qua điện thoại.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bán Lẻ/Cửa Hàng,Chăm Sóc Khách Hàng,Giao Dịch Viên (Tại Quầy…