Create your CV - It only takes a few seconds
Page 2 of 260 jobs
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bưu Chính Viễn Thông,Tổng Đài Viên.
 • Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc.
 • Phỏng vấn đi làm ngay.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
 • Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
 • 126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
 • Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
 • 126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Không yêu cầu kinh nghiệm đối với những nhân sự có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt, hiểu công việc hoặc có kiến thức xã hội tốt.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Thành tích cá nhân được ghi nhận, khen thưởng xứng đáng.
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Hành chính Văn phòng,Quản Trị Nhân Sự (HR).
 • LÀM VIỆC TRONG VĂN PHÒNG.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Công việc ổn định, lâu dài.
 • Các chế độ khác theo Luật định và theo quy định của Công ty.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Chăm Sóc Khách Hàng,Tổng Đài Viên,Tư…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Nghiên Cứu Thị Trường,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B),Đào Tạo Bán Hàng.
 • Xử lý hỗ trợ các chuyến bay bị delay.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Hỗ trợ phân công công việc cho Nhân viên theo kế hoạch của cấp trên.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Chăm Sóc Khách Hàng,Vệ Sinh Công Nghiệp.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Chăm Sóc Khách Hàng,Tổng Đài Viên.
 • Tiếp nhận cuộc gọi đến của khách hàng lên tổng đài.
 • Số 11 Duy Tân, Cầu giấy.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Tiếp nhận cuộc gọi đến của khách hàng lên tổng đài.
 • Số 11 Duy Tân, Cầu giấy.