Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Công nhân vận hành - Hải Phòng trong ngành Công nhân/ Nhân viên được tuyển dụng tại Hải Phòng bởi Công ty CP Sản xuất và CN Nhựa Pha…
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Hải Phòng
8.400.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • 0225.8830102 - gặp phòng Nhân sự.
 • Chứng minh thư nhân dân, Giấy khai sinh, Các văn bằng chứng chỉ có liên quan ( công chứng).
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên Cơ điện trong ngành Công nhân/ Nhân viên được tuyển dụng tại Hải Phòng bởi Công ty CP Sản xuất và CN Nhựa Pha Lê.
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Hải Phòng
12.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch về nhu cầu nhân sự, hướng dẫn, đào tạo công nhân trong ca của mình.
 • 0225.8830102 - gặp phòng Nhân sự.
 • Có kỹ năng quản lí nhân viên.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch về nhu cầu nhân sự, hướng dẫn, đào tạo công nhân trong ca của mình.
 • Thưởng hiệu suất công việc:
 • 12 - 20 Triệu MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Hải Phòng
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Điện công nghiệp, cơ điện,….
 • Điện, điện tử, điện lạnh , Sản xuất, vận hành sản xuất.
 • Sửa chữa, bảo trì điện tại các phân xưởng sản xuất, trạm điện.
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Hải Phòng
8.500.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Thưởng hiệu suất công việc:
 • 0225.8830102 - gặp phòng Nhân sự.
 • Chứng minh thư nhân dân, Giấy khai sinh, Các văn bằng chứng chỉ có liên quan ( công chứng).
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
 • Công ty CP Sản xuất và CN Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Phó phòng kỹ thuật công nghệ trong ngành Khác…
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Hải Phòng
8.600.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thưởng hiệu suất công việc:
 • 0225.8830102 - gặp phòng Nhân sự.
 • Chứng minh thư nhân dân, Giấy khai sinh, Các văn bằng chứng chỉ có liên quan ( công chứng).
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
 • Công ty CP Sản xuất và CN Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 3 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Công ty CP Sản xuất và CN Nhựa Pha Lê.
 • Kiểm soát hồ sơ chất lượng nội bộ.
Overall, how relevant are these jobs?