Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs
Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2
Vĩnh Phúc
 • Điện, điện tử, tự động hóa.
 • Điện, điện tử, tự động hóa.
 • Nhân viên phát triển sản phẩm.
 • CÔNG TY TNHH POWERLOGICS VINA BÁ THIỆN 2.
 • Việc làm đã hết hạn.
Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2
Vĩnh Phúc
 • Liên hệ số điện thoại:
 • An toàn lao động, Môi trường tại các công ty sản xuất của nước ngoài (Công ty điện tử Hàn Quốc là một lợi thế).
 • Việc làm đã hết hạn.
Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2
Vĩnh Phúc
 • CÔNG TY TNHH POWERLOGICS VINA BÁ THIỆN 2.
 • Công ty TNHH Powerlogics Vina Bá Thiện 2 - Do nhu cầu mở rộng hoạt động, Chúng tôi cần tuyển dụng vị trí dưới đây.
Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2
Vĩnh Phúc
 • Nhân viên quản lý chất lượng.
 • CÔNG TY TNHH POWERLOGICS VINA BÁ THIỆN 2.
 • Công ty TNHH Powerlogics Vina Bá Thiện 2 - Do nhu cầu mở rộng hoạt động, Chúng tôi cần…
Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2
Vĩnh Phúc
 • CÔNG TY TNHH POWERLOGICS VINA BÁ THIỆN 2.
 • Có kỹ năng phân tích, đánh giá chất lượng công đoạn, sản phẩm và cải tiến.
 • Quản lý chất lượng/ Nghành nghề khác.
Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2
Vĩnh Phúc
 • CÔNG TY TNHH POWERLOGICS VINA BÁ THIỆN 2.
 • Công ty TNHH Powerlogics Vina Bá Thiện 2 - Do nhu cầu mở rộng hoạt động, Chúng tôi cần tuyển dụng vị trí dưới đây.
Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2
Vĩnh Phúc
 • CÔNG TY TNHH POWERLOGICS VINA BÁ THIỆN 2.
 • Công ty TNHH Powerlogics Vina Bá Thiện 2 - Do nhu cầu mở rộng hoạt động, Chúng tôi cần tuyển dụng vị trí dưới đây.
Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2
Vĩnh Phúc
 • CÔNG TY TNHH POWERLOGICS VINA BÁ THIỆN 2.
 • Làm việc với công ty mẹ, nhập nguyên liệu.
 • Công ty TNHH Powerlogics Vina Bá Thiện 2 - Do nhu cầu mở rộng hoạt động,…
Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2
Vĩnh Phúc
 • CÔNG TY TNHH POWERLOGICS VINA BÁ THIỆN 2.
 • Công ty TNHH Powerlogics Vina Bá Thiện 2 - Do nhu cầu mở rộng hoạt động, Chúng tôi cần tuyển dụng vị trí dưới đây.
Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2
Vĩnh Phúc
 • CÔNG TY TNHH POWERLOGICS VINA BÁ THIỆN 2.
 • Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
 • Công ty TNHH Powerlogics Vina Bá Thiện 2 - Do nhu cầu mở rộng hoạt động,…
Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2
Vĩnh Phúc
 • CÔNG TY TNHH POWERLOGICS VINA BÁ THIỆN 2.
 • Công ty TNHH Powerlogics Vina Bá Thiện 2 - Do nhu cầu mở rộng hoạt động, Chúng tôi cần tuyển dụng vị trí dưới đây.

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds