Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs

Nhân viên ehs

Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2
Vĩnh Phúc
 • Liên hệ số điện thoại:
 • An toàn lao động, Môi trường tại các công ty sản xuất của nước ngoài (Công ty điện tử Hàn Quốc là một lợi thế).
 • Việc làm đã hết hạn.

Nhân viên quản lý sản xuất

Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2
Vĩnh Phúc
 • CÔNG TY TNHH POWERLOGICS VINA BÁ THIỆN 2.
 • Công ty TNHH Powerlogics Vina Bá Thiện 2 - Do nhu cầu mở rộng hoạt động, Chúng tôi cần tuyển dụng vị trí dưới đây.

Nhân viên phát triển sản phẩm r&d

Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2
Vĩnh Phúc
 • Điện, điện tử, tự động hóa.
 • Điện, điện tử, tự động hóa.
 • Nhân viên phát triển sản phẩm.
 • CÔNG TY TNHH POWERLOGICS VINA BÁ THIỆN 2.
 • Việc làm đã hết hạn.

Nhân viên quản lý chất lượng

Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2
Vĩnh Phúc
 • Nhân viên quản lý chất lượng.
 • CÔNG TY TNHH POWERLOGICS VINA BÁ THIỆN 2.
 • Công ty TNHH Powerlogics Vina Bá Thiện 2 - Do nhu cầu mở rộng hoạt động, Chúng tôi cần…

Nhân viên kỹ thuật smt

Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2
Vĩnh Phúc
 • CÔNG TY TNHH POWERLOGICS VINA BÁ THIỆN 2.
 • Công ty TNHH Powerlogics Vina Bá Thiện 2 - Do nhu cầu mở rộng hoạt động, Chúng tôi cần tuyển dụng vị trí dưới đây.

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2
Vĩnh Phúc
 • CÔNG TY TNHH POWERLOGICS VINA BÁ THIỆN 2.
 • Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
 • Công ty TNHH Powerlogics Vina Bá Thiện 2 - Do nhu cầu mở rộng hoạt động,…

Nhân viên audit

Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2
Vĩnh Phúc
 • CÔNG TY TNHH POWERLOGICS VINA BÁ THIỆN 2.
 • Có kỹ năng phân tích, đánh giá chất lượng công đoạn, sản phẩm và cải tiến.
 • Quản lý chất lượng/ Nghành nghề khác.

Nhân viên sales

Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2
Vĩnh Phúc
 • CÔNG TY TNHH POWERLOGICS VINA BÁ THIỆN 2.
 • Làm việc với công ty mẹ, nhập nguyên liệu.
 • Công ty TNHH Powerlogics Vina Bá Thiện 2 - Do nhu cầu mở rộng hoạt động,…

Nhân viên hệ thống

Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2
Vĩnh Phúc
 • CÔNG TY TNHH POWERLOGICS VINA BÁ THIỆN 2.
 • Công ty TNHH Powerlogics Vina Bá Thiện 2 - Do nhu cầu mở rộng hoạt động, Chúng tôi cần tuyển dụng vị trí dưới đây.

Nhân viên thiết kế jig/tool

Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2
Vĩnh Phúc
 • CÔNG TY TNHH POWERLOGICS VINA BÁ THIỆN 2.
 • Công ty TNHH Powerlogics Vina Bá Thiện 2 - Do nhu cầu mở rộng hoạt động, Chúng tôi cần tuyển dụng vị trí dưới đây.