Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs

Giám sát công trình điện

Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
12.000 VNĐ một giờ
 • Phân công công việc cụ thể, hợp lý cho nhân viên cấp dưới, các tổ đội công nhân thực hiện đúng các mục tiêu được giao.
 • CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN.

Nhân viên kỹ thuật điện công trình

Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
7.000 VNĐ một giờ
 • Thành thạo việc lắp đặt điện dân dụng, điện công nghiệp.
 • Lắp đặt các thiết bị điện tại công trình xây dựng.
 • Làm việc tại công trình.
 • Việc làm đã hết hạn.

Tài xế dấu b2

Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
7.000 VNĐ một giờ
 • Ngoài ra từ năm 2015 công ty đi vào lĩnh vực xây dựng hệ thống công nghiệp như xây dựng công ty ,nhà xưởng ...
 • CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN.

Nhân viên trợ lý kiêm thu mua tiếng trung

Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
10.000 VNĐ một giờ
 • Ngoài ra từ năm 2015 công ty đi vào lĩnh vực xây dựng hệ thống công nghiệp như xây dựng công ty ,nhà xưởng ...
 • CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN.

Chỉ huy trưởng công trình

Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
12.000 VNĐ một giờ
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.
 • Ngoài ra từ năm 2015 công ty đi vào lĩnh vực xây dựng hệ thống công nghiệp như xây dựng…

Giám sát công trình xây dựng

Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
12.000 VNĐ một giờ
 • Thực hiện việc thanh quyết toán cho TP/NCC/Đội thi công và các khoản chi trên công trường đúng định mức qui định công ty;
 • Chịu được áp lực công việc.

Kỹ sư thiết kế kết cấu

Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
14.000 VNĐ một giờ
 • Ngoài ra từ năm 2015 công ty đi vào lĩnh vực xây dựng hệ thống công nghiệp như xây dựng công ty ,nhà xưởng ...
 • CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN.

Kỹ sư dự toán

Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
12.000 VNĐ một giờ
 • Ngoài ra từ năm 2015 công ty đi vào lĩnh vực xây dựng hệ thống công nghiệp như xây dựng công ty ,nhà xưởng ...
 • CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN.

Kỹ sư đo trắc địa

Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
12.000 VNĐ một giờ
 • Ngoài ra từ năm 2015 công ty đi vào lĩnh vực xây dựng hệ thống công nghiệp như xây dựng công ty ,nhà xưởng ...
 • CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN.

Kế toán kho

Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
7.000 VNĐ một giờ
 • Ngoài ra từ năm 2015 công ty đi vào lĩnh vực xây dựng hệ thống công nghiệp như xây dựng công ty ,nhà xưởng ...
 • CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN.