Công Nhân Điện jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Bình Dương (undo) Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 29 jobs
CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Vị trí tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật điện công trình.
 • Thành thạo việc lắp đặt điện dân dụng, điện công nghiệp.
 • Ngành nghề Điện - Điện tử.
CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Vị trí tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật điện công trình xây dựng.
 • Thành thạo việc lắp đặt điện dân dụng, điện công nghiệp.
 • Ngành nghề Điện - Điện tử.
CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Vị trí tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật điện công tình.
 • Thành thạo việc lắp đặt điện dân dụng, điện công nghiệp.
 • Ngành nghề Điện - Điện tử.
 • Số điện thoại liên hệ:
Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
12.000 VNĐ một giờ
 • Phân công công việc cụ thể, hợp lý cho nhân viên cấp dưới, các tổ đội công nhân thực hiện đúng các mục tiêu được giao.
 • CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN.
CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Vị trí tuyển dụng Nhân viên It công trình phần cứng.
 • Yêu cầu công việc Lắp đặt ,sửa chửa hệ thống Camera,mạng điện thoại.
 • THÔNG TIN YÊU CẦU CÔNG VIỆC.
CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN
Bình Dương
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu công việc  Thiết kế điện nước công ty nhà xưởng.
 • Ngành nghề Điện - Điện tử.
 • Vị trí tuyển dụng Nhân viên thiết kế cơ điện.
 • THÔNG TIN YÊU CẦU CÔNG VIỆC.
CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN
Bình Dương
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu công việc Thiết kế điện nước công ty nhà xưởng.
 • Ngành nghề Điện - Điện tử.
 • Vị trí tuyển dụng Nhân viên thiết kế điện nước.
 • Số điện thoại liên hệ:
Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
12.000 VNĐ một giờ
 • Thực hiện việc thanh quyết toán cho TP/NCC/Đội thi công và các khoản chi trên công trường đúng định mức qui định công ty;
 • Chịu được áp lực công việc.
CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu công việc Lái xe phục vụ cho sếp hoặc nhân viên.
 • THÔNG TIN YÊU CẦU CÔNG VIỆC.
 • CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN.
 • Vị trí tuyển dụng Tài xế dấu B2.
CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Vị trí tuyển dụng Nhân viên thu mua công trình biết Tiếng Trung.
 • Yêu cầu công việc • Hỗ trợ tìm kiếm nhà cung cấp nguồn hàng cho công ty.