Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
Công Ty TNHH TP Thành Đạt
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
  • TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG SIÊU THỊ COOPMART.
  • Tòa nhà Peart Plaza, 561 A Điện Biên Phủ, p.25, Q.Bình Thạnh, tp HCM.
  • + ca 4 tiếng 3.900.000 đ + 300k phụ cấp.
Công Ty TNHH TP Thành Đạt
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
  • TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG SIÊU THỊ COOPMART.
  • Tòa nhà Peart Plaza, 561 A Điện Biên Phủ, p.25, Q.Bình Thạnh, tp HCM.
  • + ca 4 tiếng 3.900.000 đ + 300k phụ cấp.
Công Ty TNHH TP Thành Đạt
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
  • TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG SIÊU THỊ COOPMART.
  • Tòa nhà Peart Plaza, 561 A Điện Biên Phủ, p.25, Q.Bình Thạnh, tp HCM.
  • + ca 4 tiếng 3.900.000 đ + 300k phụ cấp.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds