Công Nhân Điện jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Thành phố Hồ Chí Minh (undo) Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 293 jobs
 • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.
 • 6.000.000 - 8.000.000 đ/tháng (Dựa trên hiệu quả công việc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.
 • 6.000.000 - 8.000.000 đ/tháng (Dựa trên hiệu quả công việc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.
 • 6.000.000 - 8.000.000 đ/tháng (Dựa trên hiệu quả công việc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.
 • 6.000.000 - 8.000.000 (Dựa trên hiệu quả công việc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Nhân viên callcenter Viettel tại Hồ Chí Minh.
 • 6.000.000 - 8.000.000 đ/tháng (Dựa trên hiệu quả công việc thực tế).
 • Nghỉ mát, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết,.
 • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.
 • 6.0 00.000 - 8.000.000 (Dựa trên hiệu quả công việc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Thu nhập:6 .0 00.000 - 8.000.000 (Dựa trên hiệu quả công việc thực tế)…
 • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Thu nhập:6 .0 00.000 - 8.000.000 (Dựa trên hiệu quả công việc thực tế)…
 • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.
 • 6.0 00.000 - 8.000.000 (Dựa trên hiệu quả công việc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.
 • 6.000.000 - 8.000.000 đ/tháng (Dựa trên hiệu quả công việc thực tế).
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty: