Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 373 jobs

[Đà Nẵng] Chuyên Viên Tư Vấn Tổng Đài 198 Viettel

 • Yêu thích công việc CSKH.
 • Chăm sóc, hướng dẫn và giải quyết các thắc mắc của khách hàng qua điện thoại.
 • Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng Viettel.

[Đà Nẵng] Nhân Viên Tư Vấn Đài 198

 • Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết trong công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bán Lẻ/Cửa Hàng,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Mạng Viettel Đà Nẵng

 • Nhiệt huyết yêu thích công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Chăm Sóc Khách Hàng,Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Từ 22h đến 7h sáng ( ngày hôm sau ).

[Đà Nẵng] Tư Vấn Viên CSKH Mạng Viettel 198

 • Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết trong công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B),Đào Tạo Bán Hàng.

[Đà Nẵng] Nhân Viên Tư Vấn Đài 198 Mạng Viettel

 • Nhiệt huyết yêu thích công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bán Lẻ/Cửa Hàng,Văn Thư/Lưu Trữ.
 • Trực tổng đài, CSKH, tư vấn giải đáp các thắc mắc của khách…

[Đà Nẵng] Nhân Viên Trực Tổng Đài Viettel Di Động Viettel

 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Chăm Sóc Khách Hàng,Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Trực tổng đài, CSKH, tư vấn giải đáp các thắc mắc của khách hàng Viettel.

[Đà Nẵng] Tư Vấn Tổng Đài 198 Viettel

 • Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết trong công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Phát Triển Thị Trường,Tổng Đài Viên,Đào Tạo Bán Hàng.

[Đà Nẵng] Nhân Viên Tổng Đài 198 Viettel

 • Yêu thích công việc CSKH.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Nghiên Cứu Thị Trường,Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng.
 • CSKH qua tổng đài di động Viettel.

[Đà Nẵng] Nhân Viên Tư Vấn Viên Đài Viettel

 • Nhiệt huyết yêu thích công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Chăm Sóc Khách Hàng,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).
 • Lương cố định trung bình :

[Đà Nẵng] Nhân Viên Tư Vấn Viên Chăm Sóc Khách Tổng Đài Viet...

 • Nhiệt huyết yêu thích công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Phát Triển Thị Trường,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).
 • Lương cố định trung bình :

[Đà Nẵng] Tư Vấn Viên Chăm Sóc Khách Hàng Mạng Viettel - Tốt...

 • Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết trong công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).

[Đà Nẵng] Tư Vấn Tổng Đài Chăm Sóc Khách Hàng Viettel - Tốt...

 • Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết trong công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).

[Đà Nẵng] Tư Vấn Viên Đài 198 Viettel - Tốt Nghiệp THPT (Cấp...

 • Nhiệt huyết yêu thích công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Chăm Sóc Khách Hàng,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).
 • Lương cố định trung bình :

[Đà Nẵng] Chuyên Viên CSKH Tổng Đài Viettel - Đà Nẵng

 • Yêu thích công việc CSKH.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Kỹ Sư Bán Hàng (Sale Engineer),Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng.
 • CSKH qua tổng đài di động Viettel.

[Đà Nẵng] Tư Vấn Viên Chăm Sóc Khách Tổng Đài Viettel - Tốt...

 • Nhiệt huyết yêu thích công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Nghiên Cứu Thị Trường,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).
 • Lương cố định trung bình :