Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 129 jobs

[Đà Nẵng] Nhân Viên CSKH Viettel new

 • Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết trong công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).
 • ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC TẠI:

[Đà Nẵng] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Viettel - Cẩm Lệ - Đ... new

 • Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết trong công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng.
 • ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC TẠI:

[Đà Nẵng] Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Mạng Viettel new

 • Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết trong công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).

[Đà Nẵng] Nhân Viên CSKH Tổng Đài Viettel new

 • Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết trong công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).
 • ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC TẠI:

[Đà Nẵng] Nhân Viên Tư Vấn - Chăm Sóc Khách Hàng Mạng Viette... new

 • Nhiệt huyết yêu thích công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng,Đào Tạo.
 • Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng qua tổng đài 198 và…

[Đà Nẵng] Tư Vấn Viên Chăm Sóc Khách Viettel new

 • Nhiệt huyết yêu thích công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),IT Helpdesk,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).
 • Từ 22h đến 7h sáng ( ngày hôm sau ).

[Đà Nẵng] Tư Vấn Viên Chăm Sóc Khách new

 • Nhiệt huyết yêu thích công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),IT Helpdesk,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).
 • Từ 22h đến 7h sáng ( ngày hôm sau ).

[Đà Nẵng] Chăm Sóc Khách Tổng Đài Viettel - Cẩm Lệ - Đà Nẵng new

 • Nhiệt huyết yêu thích công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Nghiên Cứu Thị Trường,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).
 • ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC TẠI:

[Đà Nẵng] Tư Vấn Viên Đài Viettel new

 • Nhiệt huyết yêu thích công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Chăm Sóc Khách Hàng,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).
 • ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC TẠI:

[Đà Nẵng] Chuyên Viên CSKH Tổng Đài 198 Viettel new

 • Yêu thích công việc CSKH.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Kỹ Sư Bán Hàng (Sale Engineer),Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng.
 • ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC TẠI:

[Đà Nẵng] Tư Vấn Chăm Sóc Khách Tổng Đài Viettel - Cẩm Lệ -... new

 • Nhiệt huyết yêu thích công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Nghiên Cứu Thị Trường,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).
 • ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC TẠI:

[Đà Nẵng] Tư Vấn Chăm Sóc Khách Tổng Đài Viettel new

 • Nhiệt huyết yêu thích công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Nghiên Cứu Thị Trường,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).
 • ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC TẠI:

[Đà Nẵng] Tư Vấn Chăm Sóc Khách Tổng Đài Viettel - Đà Nẵng new

 • Nhiệt huyết yêu thích công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Nghiên Cứu Thị Trường,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).
 • ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC TẠI:

[Đà Nẵng] Tư Vấn Chăm Sóc Khách Tổng Đài Viettel 215 Phan Đă... new

 • Nhiệt huyết yêu thích công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Nghiên Cứu Thị Trường,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).
 • ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC TẠI:

[Đà Nẵng] Tư Vấn Khách Tổng Đài Viettel - 215 Phan Đăng Lưu... new

 • Nhiệt huyết yêu thích công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Nghiên Cứu Thị Trường,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).
 • ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC TẠI:
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.