Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 323 jobs

[Đà Nẵng] Nhân Viên CSKH Tập Đoàn Viễn Thông Viettel new

 • Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết trong công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Chăm Sóc Khách Hàng,Phát Triển Thị Trường,Thư Ký.

[Đà Nẵng] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Viettel new

 • Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết trong công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).
 • Lương cố định trung bình :

[Đà Nẵng] Nhân Viên Tư Vấn Đài 198 new

 • Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết trong công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bán Lẻ/Cửa Hàng,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Mạng Viettel Đà Nẵng new

 • Nhiệt huyết yêu thích công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Chăm Sóc Khách Hàng,Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Từ 22h đến 7h sáng ( ngày hôm sau ).

[Đà Nẵng] Nhân Viên Tư Vấn Đài 198 Mạng Viettel new

 • Nhiệt huyết yêu thích công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bán Lẻ/Cửa Hàng,Văn Thư/Lưu Trữ.
 • Trực tổng đài, CSKH, tư vấn giải đáp các thắc mắc của khách…

[Đà Nẵng] Tư Vấn Viên CSKH Mạng Viettel 198 new

 • Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết trong công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B),Đào Tạo Bán Hàng.

[Đà Nẵng] Chuyên Viên Tư Vấn Tập Đoàn Viễn Thông Viettel new

 • Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết trong công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Chăm Sóc Khách Hàng,Phát Triển Thị Trường,Thư Ký.

[Đà Nẵng] Tư Vấn Viên Chăm Sóc Khách Hàng Mạng Viettel new

 • Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết trong công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).

[Đà Nẵng] Nhân Viên Trực Tổng Đài Viettel Di Động 198 new

 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Chăm Sóc Khách Hàng,Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Tư vấn giải đáp các thắc mắc của khách hàng qua tổng đài CSKH Viettel.

[Đà Nẵng] Nhân Viên Trực Tổng Đài Viettel Di Động Viettel new

 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Chăm Sóc Khách Hàng,Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Trực tổng đài, CSKH, tư vấn giải đáp các thắc mắc của khách hàng Viettel.

[Đà Nẵng] Tổng Đài 198 Viettel new

 • Yêu thích công việc CSKH.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Nghiên Cứu Thị Trường,Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng.
 • CSKH qua tổng đài di động Viettel.

[Đà Nẵng] Tư Vấn Tổng Đài Chăm Sóc Khách Hàng Viettel new

 • Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết trong công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).

[Đà Nẵng] Tư Vấn Viên Chăm Sóc Khách Tổng Đài Viettel new

 • Nhiệt huyết yêu thích công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B),Tuyển Dụng (HR).
 • Lương cố định trung bình :

[Đà Nẵng] Tư Vấn Tổng Đài 198 Viettel new

 • Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết trong công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Phát Triển Thị Trường,Tổng Đài Viên,Đào Tạo Bán Hàng.

[Đà Nẵng] Tư Vấn Viên Đài 198 Viettel new

 • Nhiệt huyết yêu thích công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Triển Khai Phần Mềm,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).
 • Lương cố định trung bình :