Create your CV - It only takes a few seconds

Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Kỹ Sư Bộ Phận SMT

Công Nghệ Hitron Việt Nam
Hải Phòng
  • Có kinh nghiệm tại vị trí tuyển dụng tại các công ty điện tử.
  • Chúng tôi là doanh nghiệp mới thành lập với quy mô 1000 người, chúng tôi luôn đề cao giá trị mang…
» Create your CV - It only takes a few seconds